» wyszukiwanie zaawansowane
Korzystaj z pełnej wersji serwisu
Zarejestruj się

Aktualności

Nowe zarządzenia Prezesa NFZ

W ubiegłym tygodniu Prezes NFZ podpisał 6 nowych rozporządzeń, zmieniających dotychczasowy stan prawny. Przekształceniom uległy zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i inne.

 1.  Zarządzenie Nr 50/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 września 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Zmieniono treść załącznika nr 1a dodając się poz. lp. 306i, oraz załącznika 9 dodając pozycję J30 dotyczącą  poważnych oparzeń u osób poniżej 18 roku życia.

Pełny tekst: http://www.nfz.gov.pl/new/art/4594/2011_050_DSOZ.pdf

 1. Zarządzenie Nr 51/2011/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w 2012 r.”
Zarządzenie ma zastosowanie do rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych od dnia 1 stycznia 2012, zawiera szereg wzorów, min. wzór upoważnienia do zaciągania zobowiązania w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, wzór noty wystawianej w przypadku dokonywania rozliczeń międzyoddziałowych za świadczenia opieki zdrowotnej i inne

Pełny tekst: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4600

 1. Zarządzenie Nr  52/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
W § 6, dodano ustęp. 3a w brzmieniu:"3a. Przepis zawarty w ust. 3 dotyczy kodów nadanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), obowiązującego do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.".

Z kolei  w § 25 po ustępie 8 dodano się ustęp 8a zgodnie z którym przepisy zawarte w ust. 8 stosuje się z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3a.

Pełny tekst: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4601

 1. Zarządzenie Nr 53/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września  2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Nowe brzmienie otrzymał załącznik 1a zawierający wzór oświadczenia oferenta o wpisach do rejestrów.

Pełny tekst: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=46025

 1. Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września  2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Więcej na temat zarządzenia przeczytasz TUTAJ
 1. Zarządzenie Nr 55/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
W §2 ustęp 2 - wyrazy: "[...] porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniodawcy," zastąpiono wyrazami: "[...] porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy". Ponadto zmieniono treść załącznika nr 5a, 5b oraz załącznika 7.


Autor:

redakcja

Ocena: 2.0/10 (3 głosów)

Zobacz także

 • W serwisie:

  Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O serwisie O serwisie Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Reklama Reklama Archiwum numerów Tematyka O serwisie Regulamin Kontakt Reklama
 • Wip:

  www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.fabrykawiedzy.com www.fabrykawiedzy.com szkolenia.wip.pl/zdrowie szkolenia.wip.pl/zdrowie www.wiedzaipraktyka.pl www.efaktura.wip.pl www.fabrykawiedzy.com szkolenia.wip.pl/zdrowie
Copyright © Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.