Do 15 marca można składać wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dodano: 30 stycznia 2017

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) obowiązuje od 4 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nim wnioski na bieżący rok można składać tylko do 15 marca 2017 r. Wnioski na kolejny rok będą natomiast składane do 1 września roku poprzedzającego. A zatem w 2017 roku wnioski będą składane dwukrotnie. Dodatkowo, ze względu wysokość środków przeznaczonych na dany rok oraz terminy realizacji programów, możliwe jest ogłoszenie dodatkowych terminów składania wniosków.

Właściwie wypełniony wniosek powinien zawierać między innymi takie dane, jak wskazanie programu, wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz udział środków własnych. Treść wniosku określa szczegółowo rozporządzenie. Dokumenty powinny być składane w formie papierowej, do właściwego oddziału NFZ.

Rozporządzenie przewiduje również ograniczoną formę postępowania odwoławczego - w przypadku odmowy zaakceptowania wniosku wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia podania o dokonanie ponownej oceny. Decyzja wydana w tym trybie jest już jednak ostateczna i nie podlega dalszym zaskarżeniom.

Rozporządzenie określa ponadto terminy przekazywania środków, procedurę zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz sposób rozliczania dofinansowania.

>> BAZA WIEDZY: Jak uzyskać dotacje na zdrowie publiczne - pierwszy nabór wniosków do 15 marca

Słowa kluczowe:
dotacjazdrowie publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »