Do 15 marca złóż zestawienie o gospodarowaniu odpadami

Dodano: 15 lutego 2017

Lekarze i lekarze dentyści, którzy prowadzą praktyki zawodowe i wytwarzają odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne muszą na bieżąco prowadzić ewidencję odpadów. Obowiązek ten nakłada ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z tymi przepisami masz jeszcze miesiąc - do 15 marca - na złożenie marszałkowi województwa właściwemu ze względu  na miejsce wytwarzania odpadów zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobie ich gospodarowania za 2016 rok.

do 15 marca
Słowa kluczowe:
gospodarowanie odpadami

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »