Kształcenie pielęgniarek i położnych - skrócenie specjalizacji

Dodano: 10 listopada 2016

Skrócenie specjalizacji z 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy, poszerzenie zakres kwalifikacji wymaganych od kierownika specjalizacji oraz kursu kwalifikacyjnego, a wprowadzenie uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego – to zmiany, które wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761). Wchodzi ono w życie 10 listopada.

Rozporządzenie zakłada również podniesienie wynagrodzeń państwowej komisji egzaminacyjnej.

W rozporządzeniu określono wzory wniosków o zakwalifikowanie na poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego oraz wzór wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego. Pozwoli to na ujednolicenie dokumentacji dotyczącej kształcenia podyplomowego na terenie całego kraju (obecnie każdy z organizatorów posiada własne wzory tych dokumentów).

W rozporządzeniu wprowadzono przepisy, które umożliwiają składanie i obieg dokumentów związanych z odbywaniem kształcenia podyplomowego w formie elektronicznej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »