NFZ uwzględnił przepisy unijne o podpisie elektronicznym w komunikatach XML

Dodano: 20 lipca 2016

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 78/2016/DI z 19 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 71/2013/DI w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego. Zarządzenie uwzględnia unijne przepisy dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w transakcjach elektronicznych.

Nowe zarządzenie wprowadza zasadę, zgodnie z którą komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, dotyczący przekazywania dokumentów umożliwiających rozliczanie udzielonych świadczeń, może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. EU L 257 z 28.08.2014, str. 73) (dotychczas w rozumieniu przepisów ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Słowa kluczowe:
NFZpodpis elektroniczny

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »