Projekt MZ: zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych

Dodano: 7 marca 2017

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który trafił do konsultacji, dostosowuje obowiązującą treść przepisów do zmian nazewnictwa. W lipcu 2016 roku zastąpiono bowiem nazwę „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” pojęciem „zakład leczniczy”. Dotyczy to również nazewnictwa praktyk lekarskich oraz praktyk pielęgniarek i położnych - „wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” zastąpiono na „wyłącznie w zakładzie leczniczym”.  

W lipcu 2016 roku obowiązek przedstawiania organowi rejestrowemu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zniesiono na rzecz oświadczenia o zawarciu tej umowy. Tym samym w rozporządzeniu uchyla się pozycję obejmująca wpis informacji o okresie obowiązywania takiego ubezpieczenia, jego zakresie i sumie gwarancyjnej, zarówno w stosunku do podmiotów leczniczych, jak i praktyk zawodowych lekarzy (dentystów), pielęgniarek i położnych.

W rozporządzeniu planuje się rozszerzyć informacje obejmujące liczby łóżek w zakładach leczniczych, z dodatkowym uwzględnieniem stanowisk szczególnego rodzaju.  

Dodatkowo dostosowano przepis przewidujący składanie wniosku drogą elektroniczną do nowego nazewnictwa, wynikającego z przepisów unijnych.

Ustawodawca przewidział okres dostosowawczy, który wyniesie 12 miesięcy.  

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »