Projekt ustawy o jakości - do 19 lutego można zgłaszać uwagi

Dodano: 25 stycznia 2017

Do konsultacji trafił projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Celem nowej regulacji będzie skodyfikowanie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących jakości udzielanych świadczeń, przede wszystkim związanych z systemem akredytacji.

Minister proponuje uchylenie dotychczasowych aktów prawnych odnoszących się do jakości udzielanych świadczeń, zwłaszcza ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia i zastąpienie ich jednym kompleksowym aktem.

Zmiany mają objąć również system monitorowania zdarzeń niepożądanych, wewnętrznych systemów monitorowania jakości świadczeń w szpitalach, klinicznych wskaźników jakości oraz rejestrów medycznych (przez gromadzenie danych o jakości udzielanych świadczeń w nowych rodzajach rejestrów).

Nowy system autoryzacji będzie miał charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny jak obecnie. Na początku systemem akredytacji będą objęte wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które mają zawarte umowy z NFZ (z okresem przejściowym), a z czasem również pozostałe. Podmiot objęty systemem autoryzacji będzie wnosił coroczną opłatę za uczestnictwo w systemie (do 31 stycznia) w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto proponuje się wprowadzenie możliwości różnicowania poziomu finansowania świadczeń ze środków publicznych w zależności od ich jakości, a nie tylko spełniania określonych wymagań lokalowych i osobowych. W celu monitorowania jakości udzielanych świadczeń ma być powołana Agencja do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, działająca przy ministrze zdrowia oraz Rada Akredytacyjna jako organ opiniodawczo-doradczy.

System wewnętrznego monitorowania jakości i bezpieczeństwa obejmie wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą. Początkowo ma być obligatoryjny dla szpitali, a docelowo również dla pozostałych rodzajów podmiotów.

W obszarze monitorowania zdarzeń niepożądanych zakłada się wprowadzenie obowiązkowego rejestrowania i przeprowadzenia analizy poszczególnych przypadków. Informacje w tym zakresie byłyby przekazywane przez podmiot do Agencji i tam też wtórnie analizowane.

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., przy czym obowiązek spełniania kryteriów autoryzacji ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Słowa kluczowe:
akredytacjejakość

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »