Projekty zmian w pakiecie onkologicznym przekazane do konsultacji

Dodano: 3 czerwca 2015

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w tzw. pakiecie onkologicznym. Zostały one zawarte w trzech projektach rozporządzeń, które przekazano do konsultacji:

  • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
  • projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
  • projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Obecnie można zgłaszać uwagi do projektów: 

  • w trybie konsultacji publicznych – do 1 lipca 2015 r.
  • w trybie uzgodnień – do 15 czerwca 2015 r.

Proponowane zmiany uwzględniają uwagi ekspertów. Uelastyczniono między innymi regulacje dotyczące obowiązkowego składu konsylium w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych oraz w przypadku leczenia dzieci wprowadzono alternatywę dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej uwzględniającą specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej - w przypadku chirurgii szczękowo -twarzowej, oraz otorynolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii – w przypadku otorynolaryngologii.

Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.

Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Ponadto w części dotyczącej organizacji udzielania świadczeń uwzględniono przypadki, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu operacyjnego.

Jednocześnie zmieniono wzór Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Nową kartę będzie mógł wydawać lekarz udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »