Wchodzi w życie 10 maja: wskaźniki do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ

Dodano: 28 kwietnia 2017

Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 832) zawiera: wykaz wskaźników, sposób ich obliczania i punktowe oceny dla określonych przedziałów wartości.

Podstawowym założeniem wprowadzenia jednolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności wyników.

Wskaźniki ekonomiczne dotyczą następujących aspektów sytuacji finansowej jednostki:

  • zyskowności, tj. zdolności jednostki do generowania zysku,
  • płynności finansowej, tj. zdolności do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań,
  • efektywności zarządzania przepływami finansowymi,
  • zadłużenia, tj. stopnia finansowania aktywów kapitałami obcymi.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 53a ust. 5 znowelizowanej w czerwcu 2016 roku ustawy o działalności leczniczej. Artykuł 53a ustawy o działalności leczniczej wprowadza dla kierowników podmiotów leczniczych działających w formie SPZOZ obowiązek sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu do 31 maja każdego roku.

Słowa kluczowe:
analiza finansowa

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »