Wchodzi w życie 13 listopada: taryfa dla świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Dodano: 13 listopada 2017

Wchodzi w życie zarządzenie nr 105/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z 13 września 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, do przepisów zarządzenia wprowadzono taryfę określoną dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych i domowych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Ze względu na fakt, że nie określono taryfy dla tych świadczeń w odniesieniu do pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo kompletną dietą przemysłową, przebywających w stacjonarnych zakładach opiekuńczych, wprowadzono współczynniki korygujące.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »