Weszło w życie 10 lutego: rozszerzono standardy okołoporodowe  

Dodano: 10 lutego 2017

Nowelizacja rozporządzenia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. poz. 694 ze zm.) rozszerza wymagania dla placówek sprawujących opiekę nad kobietami ciężarnymi w okresie ciąży, porodu i połogu.

W odniesieniu do świadczeń neonatologicznych zwiększono wymagania kadrowe, jak i sprzętowe. W przypadku I i II poziomu referencyjności wymagana będzie nie tylko całodobowa opieka lekarska, ale również całodobowa opieka pielęgniarki lub położnej we wszystkie dni tygodnia (w pierwotnym projekcie nowelizacji przewidywano wyłącznie możliwość sprawowania opieki przez położną).

Przy II poziomie konieczna będzie również opieka psychologa w wymiarze 0,5 etatu. W placówkach zapewniających III poziom referencyjności wymagane będzie natomiast dodatkowo zatrudnienie fizjoterapeuty (w wymiarze 0,5 etatu) i logopedy (w dostępie).

W zakresie wymagań sprzętowych, na każdym poziomie referencyjności, konieczne będzie posiadanie stanowiska do odciągania pokarmu i chłodziarki do przechowywania mleka.

Placówki udzielające świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii będą musiały stosować standardy postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych i standardów łagodzenia bólu porodowego. Rozporządzenie rozszerza więc standardy i wskazuje, że kobiety w ciąży z uprzednio rozpoznaną i udokumentowaną wadą rozwojową płodu lub ciężką, nieuleczalną chorobą płodu powinny być kierowane wyłącznie do placówek o trzecim poziomie referencyjności.

Placówki, które nie spełniają nowych wymogów, będą mogły realizować świadczenia na dotychczasowych zasadach do 1 sierpnia 2017 r.

Słowa kluczowe:
ciążaporód

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »