Zawieranie umów z NFZ - nowe zasady postępowań

Dodano: 15 marca 2017

Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej już następnego dnia zostało zmienione zarządzeniem nr 19/2017/DSOZ z 15 marca 2017 r. Zmianom uległy między innymi załączniki zawierające oświadczenia oferenta i zgodę na doręczanie korespondencji konkursowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany dotyczą świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (rezygnacja z wymogu przedstawienia wpisu do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz kopii koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych poprzez zastąpienie ich oświadczeniem oferenta) oraz ratownictwa medycznego (rezygnacja z wymogu przedstawiania kopii świadectw homologacji pojazdów).

Nowe zarządzenie weszło w życie 15 marca 2017 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »