Zmiana terminów składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach

Dodano: 24 czerwca 2020

W związku z epidemią zmieniły się terminy składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach za rok 2019 oraz ewidencji odpadów w formie papierowej.

Od 2020 roku uruchomiono elektroniczną bazę BDO (Baza Danych Odpadowych). To właśnie na niej świadczeniodawcy usług zdrowotnych powinni wpisywać roczne sprawozdania o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO  termin składania sprawozdań w formie papierowej za 2019 rok ustalono do 30 czerwca 2020 r. W związku z epidemią COVID-19 miały jednak miejsce kolejne nowelizacje ustawy i zgodnie z aktualnym stanem prawnym: do 31 grudnia 2020 roku dopuszcza się sporządzanie dokumentów  ewidencji  odpadów  w formie papierowej. W takim przypadku przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady. Zrezygnowano przy tym z obowiązku wstecznego wprowadzenia danych za 2019 rok do BDO, co oznacza, że nie będzie obowiązku wprowadzania do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w 2019 roku w formie papierowej.

Zgodnie z nowymi przepisami do 31 października 2020 r. przesunięto także termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019, które to świadczeniodawcy za pośrednictwem bazy BDO zobowiązani są przekazać marszałkowi województwa.   

Słowa kluczowe:
BDOsprawozdania odpadowe

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »