Do 31 maja sporządź raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ za 2016 rok

Dodano:

Do 31 maja sporządź raport ekonomiczno-finansowy SPZOZ za 2016 rok

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016 roku wprowadziła nowe obowiązki dla kierowników SPZOZ. Wśród nich znalazł się określony w art. 53a ustawy wymóg sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.

Według nowelizacji ustawy, która m.in. zlikwidowała procedurę bezpośredniego przekształcenia SPZOZ w spółkę prawa handlowego w okolicznościach przynoszenia przez zakład strat przewyższających wartość amortyzacji i możliwości pokrycia jej funduszem zakładu, przekształcenie w spółkę nie prowadzi jednoznacznie do poprawy kondycji finansowej SPZOZ. Istotną rolę natomiast odgrywa właściwy nadzór nad gospodarką finansową sprawowany przez podmiot tworzący, stąd też koniecznym jest jego wsparcie i wyposażenie w skuteczne narzędzia kontrolne.

Raport finansowo-ekonomiczny ma stanowić jedno z takich narzędzi, które umożliwi posiadanie jednolitej, aktualnej wiedzy na temat sytuacji finansowej SPZOZ. Nieprzypadkowo termin jego sporządzenia ustalono do końca maja. Przyjęto bowiem, że raport będzie przygotowywany równolegle z rocznym sprawozdaniem finansowym, stanowiąc jego uzupełnienie i rozwinięcie.

Raport ma składać się z trzech podstawowych elementów:

  • analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za miniony rok, tj. rok 2016,
  • prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń (2017 – 2019),
  • informacji o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe:
raport finansowySPZOZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie