Konsultacje Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Dodano:

Konsultacje Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Do 16 grudnia trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Program będzie wydawany na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z 11 września o zdrowiu publicznym. Zgodnie z ustawą zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń dla zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych;
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu
 • do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych.

Zadania te zostały przyporządkowane do poszczególnych celów operacyjnych, określonych na podstawie prognoz i analizy sytuacji zdrowotnej i demograficznej, a także danych o rozpowszechnieniu czynników ryzyka. Jako cele operacyjne przyjęto:

 • poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa;
 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa;
 • ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji
 • psychoaktywnych;
 • poprawę zdrowia psychicznego;
 • ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka dla zdrowia
 • somatycznego;
 • poprawę zdrowia osób starszych.

Zadania określone w programie mają dwojaki charakter. Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej lub z ustaw nakładających poszczególne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.

Druga grupa zadań obejmuje nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację programu.

Nadrzędnym celem, który powinien być osiągnięty przez realizację programu jest wydłużenie życia w zdrowiu i dobrej jakości życia przez oddziaływanie na czynniki ryzyka i społeczne nierówności w zdrowiu.

Wprowadzenie programu umożliwi osiągnięcie wielu korzystnych efektów, wśród których do najważniejszych należy zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka odpowiedzialne za większość przewlekłych chorób niezakaźnych.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegające na zwiększaniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyce chorób, tworzeniu środowisk sprzyjających zdrowiu, ułatwianiu podejmowania wyborów prozdrowotnych przyczynią się do dalszego wydłużenia życia, w tym życia bez choroby i niepełnosprawności, zmniejszenia zapadalności, chorobowości i przedwczesnej umieralności – przede wszystkim z powodu przewlekłych chorób niezakaźnych. Interwencje muszą być prowadzone z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania nierównościom społecznym w zdrowiu.

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego przyczyni się do wielu korzystnych zmian zdrowotnych. Podstawowe z nich obejmą:

 • zmniejszenie odsetka palących o 2% do 2020 r.;
 • zatrzymanie wzrostu otyłości i cukrzycy do 2025 r.;
 • zmniejszenie odsetka osób nieuprawiających aktywności fizycznej o 10% do 2025 r.;
 • zmniejszenie liczby osób pijących szkodliwie alkohol o 10% do 2025 r.;
 • długofalowym efektem będzie wydłużenie trwania życia do 78 lat (mężczyźni) i 84 lat
 • (kobiety) w 2030 r. oraz zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między
 • kobietami a mężczyznami z 8 lat do 6 lat.
Słowa kluczowe:
Ministerstwo Zdrowia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie