Konsultacje: rezygnacja z przymusowych przekształceń szpitali w spółki

Dodano:

Konsultacje: rezygnacja z przymusowych przekształceń szpitali w spółki

22 grudnia do konsultacji trafiły założenia do projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej. Najważniejsze zmiany zakładają koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółki i obowiązek przekazywania zysków spółek na działalność leczniczą.

W dokumencie proponuje się m.in.:

 • uproszczenie postępowania podmiotu tworzącego w przypadku, gdy SPZOZ nie może pokryć ujemnego wyniku finansowego we własnym zakresie - podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotu leczniczego, przy zachowaniu dotychczasowej jego formy organizacyjno-prawnej (SPZOZ),
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na cele statutowe (działalność leczniczą),
 • wprowadzenie zakazu zbywania akcji albo udziałów w spółkach Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te straciłyby większościowy pakiet akcji albo udziałów,
 • określenie trybu kontroli w przypadku łamania zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi przez wprowadzenie odwołania do przepisów art. 111 i 112 ustawy, które dotyczą kontroli wykonywanej przez wojewodę w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących kontroli podmiotów leczniczych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów,
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego ograniczeń przy cesji zobowiązań SPZOZ,
 • wprowadzenie obowiązku informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby o nieustalonej tożsamości,
 • wprowadzenie zmian terminologicznych, tj. zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy” oraz odstąpienie od zasady jednorodzajowości przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego,
 • umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w SPZOZ, dla których jest podmiotem tworzącym, oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów.
Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie