Projekt MZ: dłuższy termin na składanie wniosków o przyznanie nagród rocznych dla kierowników

Dodano:

Projekt MZ: dłuższy termin na składanie wniosków o przyznanie nagród rocznych dla kierowników

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

W przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nagroda roczna będzie mogła być przyznana niezależnie od rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców. Do wniosku konieczne będzie załączenie oświadczenia o braku okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu w przypadku przyznania nagrody (poprzednio wymagane było oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Zmianie ma ulec również podmiot uprawniony do złożenia wniosku w wypadku państwowych jednostek organizacyjnych, które mają osobowość prawną. Proponuje się, aby tak, jak w przypadku jednostek budżetowych, wniosek składał dyrektor właściwego departamentu Ministerstwa Zdrowia (poprzednio statutowy organ nadzoru). Jednocześnie przewiduje się wydłużenie terminów na składanie wniosków z 3 do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot. Wzór wniosku - załącznik do rozporządzenia - ma pozostać niezmieniony.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie