Projekt MZ: zmiany w dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia szpitalnego

Dodano:

Projekt MZ: zmiany w dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia szpitalnego

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz określenie zakresu danych i informacji, jakie powinna ona zawierać, zakłada przekazany 30 czerwca 2015 r. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma zapewnić, by przed rozpoczęciem operacji, w jej trakcie i po zakończeniu zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności, dzięki czemu stosowane procedury zostaną uporządkowane i ujednolicone. Ma to przełożyć się na ograniczenie ryzyka pomyłki.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania proponuje między innymi określenie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku, gdy ustalenie rozpoznania onkologicznego jest zależne od wyniku badania diagnostycznego (np. histopatologicznego), które jest zlecone w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, ale którego wynik nie jest znany w dniu wypisu ze szpitala i wystawienia karty informacyjnej. Proponuje się więc wprowadzenie obowiązku uzupełnienia historii choroby o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania.

Projekt rozporządzenia proponuje również wprowadzenie zmiany do przepisu dotyczącego wystawienia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego zamieszczony był podpis lekarza wypisującego oraz lekarza kierującego oddziałem, co stwarza trudności w sytuacji nieobecności lekarza kierującego oddziałem. W celu usprawnienia procedury wypisu pacjenta ze szpitala proponuje się umożliwienie podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez innego lekarza uprawnionego przez lekarza kierującego oddziałem.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie