Projekt Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego

Dodano:

Projekt Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną, które mają na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

Program zakłada:

1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym przez:

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanego poprzez działalność centrów zdrowia psychicznego,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c) aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;

2) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:

a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawienia wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu:
a) unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej na potrzeby monitorowania programu,
b) ocenę skuteczności realizacji programu.

Słowa kluczowe:
zdrowie psychiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie