Projekt zarządzenia prezesa NFZ: zmiany w sposobie rozliczania świadczeń i pobytu pacjentów na oddziałach

Dodano:

Projekt zarządzenia prezesa NFZ: zmiany w sposobie rozliczania świadczeń i pobytu pacjentów na oddziałach

W związku z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 1445 ze zm.) i wprowadzeniem nowych świadczeń do koszyka świadczeń wysokospecjalistycznych, NFZ przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie z 18 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego – świadczeń wysokospecjalistycznych nr 72/2014/DSOZ.

Zmiany są związane z dostosowaniem przepisów nowelizowanego zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego, zwłaszcza do rozporządzenia ministra zdrowia z 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. poz. 707).

W zarządzeniu wprowadzono rozwiązania dotyczące rozliczania niektórych świadczeń wysokospecjalistycznych oraz pobytu pacjentów w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii po zakończeniu tych świadczeń.

Ponadto wprowadzono możliwość dodatkowego rozliczenia pacjentów przebywających w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Dodatkowo uzupełniono opisy przedmiotu umowy zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 72/2014/DSOZ dotyczące operacji wad serca (o wnoszone przez środowisko kardiochirurgiczne) dodatkowe kody rozpoznań (wg ICD 10).

Usunięto także wykaz procedur medycznych wg ICD 9 z opisów odpowiednich świadczeń w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 72/2014/DSOZ.

Ponadto umożliwiono, w uzasadnionych medycznie przypadkach, wydanie zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na rozliczenie świadczenia udzielonego małoletniemu w ramach zakresu świadczeń dla dorosłych lub dorosłemu w ramach zakresu świadczeń na rzecz dzieci.

Ze względu na wątpliwości związane z interpretacją terminu „jednoczasowo" dotyczącego wykonania więcej niż jednego wariantu/świadczenia wysokospecjalistycznego doprecyzowano zapis używając określenia „podczas tej samej hospitalizacji".

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie