Rezygnacja z przekształceń szpitali w spółki

Dodano:

Rezygnacja z przekształceń szpitali w spółki

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada rozwiązanie, w myśl którego SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, a jeśli fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty netto, tylko podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań, w przypadku gdy SPZOZ nie jest w stanie samodzielnie pokryć straty netto  jest jego likwidacja.

Projekt wprowadza też zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji albo udziałów.  

W celu zapewnienia odpowiednich środków na rozwój podmiotów leczniczych – spółek w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna mają ponad 50% akcji albo udziałów proponuje się pozostawienie w spółkach wypracowanego zysku (zakaz wypłacania dywidendy).

Proponuje się nałożenie na kierownika SPZOZ obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Będzie zawierał prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy.

Określenie „przedsiębiorstwo” ma być zastąpione terminem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.  

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie