Wchodzi w życie 23 grudnia: nowe rozporządzenie ws. dokumentacji medycznej

Dodano:

Wchodzi w życie 23 grudnia: nowe rozporządzenie ws. dokumentacji medycznej 

Rozporządzenie z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.. poz. 2069) określa m.in. wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka (jej wzór wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.).

Rozporządzenie dostosowuje przepisy dotyczące dokumentacji medycznej do wymogów jej prowadzenia w postaci elektronicznej. Ze względu na fakt, że do 31 lipca 2017 r. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą prowadzić dokumentację medyczną zarówno
 w postaci papierowej, jaki i elektronicznej, konieczne jest uwzględnienie obu tych sytuacji
w przepisach rozporządzenia, zwłaszcza że coraz więcej podmiotów wdraża elektroniczną dokumentację medyczną na coraz większą skalę.

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowany został zakres danych, jakie powinno zawierać skierowanie na badanie diagnostyczne, konsultację specjalistyczną lub leczenie w przypadku, gdy są one finansowane ze środków publicznych.

Zmieniono również dokumentację medyczną Państwowego Ratownictwa Medycznego tak, aby uwzględnić nową koncepcję systemu powiadamiania ratunkowego, zgodnie z którą dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie muszą mieć w swojej strukturze stanowiska dyspozytora.

Rozszerzone zostały regulacje dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept dla siebie i członków najbliższej rodziny, na pielęgniarki i położne. Rozwiązanie to jest konsekwencją przyznania pielęgniarkom i położnym prawa do wystawiania recept. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA DZIECKA

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie