Wchodzi w życie 30 sierpnia: zmiany w sposobie wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Dodano:

Wchodzi w życie 30 sierpnia: zmiany w sposobie wydawania opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia

Ustawa z 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1355) ma zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia opinii o celowości inwestycji. Opinie te będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, dlatego też ustawodawca dąży, aby były one wydawane na podstawie racjonalnych przesłanek i w sposób rzeczywisty odpowiadały na istniejące potrzeby zdrowotne.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące sposobu wydawania opinii o celowości inwestycji, zarówno w zakresie procedury, jak i przesłanek uzasadniających wydanie opinii pozytywnej.

Opinie o celowości inwestycji w województwie wydawane będą wyłącznie na podstawie:

1)  informacji przedstawionych we wniosku o wydanie opinii;

2)  priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;

3)  danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

4)  map potrzeb zdrowotnych (Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej);

5)  opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;

6)  opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;

7)  informacji przedstawionych w innych złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Procedura wydawania opinii o celowości inwestycji będzie się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania opinii pozytywnej nie będzie mogła być wyższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w formularzu. Uzyskanie liczby punktów mniejszej niż minimalna, skutkować będzie wydaniem opinii negatywnej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie