Weszło w życie 9 marca: zmiany w kryteriach oceny ofert

Dodano:

Weszło w życie 9 marca: zmiany w kryteriach oceny ofert

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 498) dotyczy niemal wszystkich rodzajów świadczeń w zbliżających się postępowaniach konkursowych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W przypadku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zmiany dotyczą wymogów dotyczących personelu dla świadczeniodawców o obszarze zabezpieczenia do 50 tysięcy pacjentów - zwiększono wartość punktowej dla pielęgniarki posiadającej specjalizację w określonej dziedzinie w wymiarze 2 etatów (z 4 do 5) oraz zmniejszenie wartości w wypadku pielęgniarek, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w wymiarze 1 etatu (z 2 do 1).

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Nowelizacja przewiduje szersze zmiany w odniesieniu do świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczą one wymagań sprzętowych przy świadczeniach w zakresie okulistyki dla dorosłych i dla dzieci (usunięcie kryterium posiadania tonometru aplanacyjnego). W wypadku świadczeń związanych z leczeniem wad postawy u dzieci i młodzieży zrezygnowano z oceniania czasu pracy lekarzy specjalistów, podwyższono wartości dla aparatów USG i RTG (z 2 do 3) oraz rozbudowano kryteria realizacji wybranych świadczeń towarzyszących. Zmiany dotknęły również jakościowych kryteriów wspólnych dla świadczeń AOS poprzez dodatnie wartości dla realizacji umowy o tym samym profilu w wyodrębnionej poradni dla dzieci. Ponadto dokonano zmian wartości punktowych w świadczeniach diagnostycznych kosztochłonnych (gastroskopia, kolonoskopia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

W zakresie leczenia szpitalnego zmiany dotyczą zarówno hospitalizacji (kardiologia), jak i świadczeń planowych (diabetologia dla dorosłych i dzieci oraz ginekologia onkologiczna) oraz kryteriów wspólnych. Nowelizacja przewiduje również dodanie nowego świadczenia gwarantowanego „Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego” oraz wspólnych kryteriów dla świadczeń kompleksowych. Podobnie jak w wypadku nocnej i świątecznej opieki, w związku z planowanym wejściem w życie tzw. sieci szpitali, nowe kryteria oceny ofert będą miały niewielkie znaczenie, gdyż postępowania konkursowe przeprowadzane będą prawdopodobnie jedynie w odniesieniu do 9 procent środków przeznaczonych na leczenie szpitalne.

Opieka psychiatryczna i rehabilitacja  

Niewielkie zmiany wprowadzono w opiece psychiatrycznej i terapii uzależnień i dotyczą w zasadzie jedynie zwiększenia wartości punktowej dla specjalisty psychoterapii uzależnień przy świadczeniach dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielanych w hostelu (z 16 na 18 albo z 20 na 36). Zmiany w rehabilitacji leczniczej dotyczą tylko modyfikacji nazewnictwa dwóch przedmiotów postępowania konkursowego w tym rodzaju.

Szersze zmiany dotyczą leczenia stomatologicznego – wprowadzono całkowitą nową treść kryteriów w tym zakresie. Zmiany mają bardzo szeroki charakter i obejmują w zasadzie wszystkie kategorie kryteriów i wszystkie postępowania konkursowe.

Brak jest jednocześnie jednoznacznego kierunku zmian w leczeniu stomatologicznym. W niektórych kategoriach obniżono wartości punktowe związane z personelem, by w innych dokonać ich podwyższenia (np. w leczeniu ogólnostomatologicznym specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej przy 100 procent czasu pracy z 15 na 16 pkt; specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej z 10-letnim stażem przy 25 procent czasu pracy z 7 na 3 pkt).

Zmiany dotknęły również kryteriów sprzętowych, na przykład w leczeniu ogólnostomatologicznym aparat RTG będzie punktowany tylko, gdy znajduje się w miejscu udzielania świadczeń, a nie w lokalizacji, przy jednoczesnym obniżeniu wartości punktowej z 2 do 1 pkt.

Gabinety dentystyczne 

Nowelizacja przewiduje także szersze kryteria dotyczące dostępności, na przykład w leczeniu ogólnostomatologicznym punktowana będzie już nie tylko dostępność w soboty, ale również dostępność 2 dni po godzinie 18, oraz modyfikacje w kryterium kompleksowości, na przykład obniżenie wartości punktowej za udzielanie świadczeń bez udziału podwykonawców.

W zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie zmiany dotyczą jedynie rozbudowania kryterium kompleksowości przy badaniu metodą pozytonowej tomografii emisyjnej o 6 dodatkowych okoliczności.

Niewielkie zmiany przewiduje się również w świadczeniach ratownictwa medycznego poprzez modyfikację wymagań w odniesieniu do pacjentów z otyłością – punktowane będzie jedynie wyposażenie wszystkich, a nie jednego środka transportu sanitarnego z jednoczesnym obniżeniem wymaganego obciążenia noszy z 200 do 170kg.

W odniesieniu do świadczeń wysokospecjalistycznych zmiany mają dotyczyć tylko kryteriów personelowych i kompleksowości przy operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u osób poniżej 18. roku życia.

W zakresie programów zdrowotnych przewiduje się wprowadzenie nowego przedmiotu postępowania „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką” wraz z odrębnymi kryteriami oceny.

Przy programach lekowych modyfikacje dotyczą zarówno programów nieonkologicznych (możliwość zapewnienia magistrów farmacji w lokalizacji, a nie w oddziale lub poradni), jak i onkologicznych (zmiana punktacji za kwalifikacje pielęgniarek i położnych).

Nowelizacja weszła w życie 9 marca, przy czym do postępowań konkursowych wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się dotychczasowe kryteria oceny ofert.

Słowa kluczowe:
NFZ

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie