Zarządzenie NFZ: znamy terminy składania dokumentów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

Dodano:

Zarządzenie NFZ: znamy terminy składania dokumentów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ

Prezes NFZ zmienił zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (zarządzenie nr 2/2016/DSOZ z 13 stycznia 2016 r.).
Zmiany dotyczą m.in.

  • ważności deklaracji wyboru w sytuacji gdy dane usługi e-WUŚ udostępnianej przez Fundusz, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia - taka deklaracja teraz ważna jest przez sześć okresów sprawozdawczych od daty jej złożenia,
  • stawki kapitacyjnej, która obecnie obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZ w procesie udzielania świadczeń; w przypadku świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej - kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z tym świadczeniodawcy muszą złożyć do NFZ następujące dokumenty:  

Zarządzenie weszło w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2016 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie