Aneta Naworska

Aneta Naworska

adwokat, specjalista z zakresu prawa medycznego oraz prawa gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych. Obsługuje dwa specjalistyczne szpitale, klinikę stomatologiczną oraz rehabilitacyjną. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na UMK oraz Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Służby Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Wszystkie wpisy na blogu

Styczeń 2020

30sty

Aneta Naworska: Jak przebiegają kontrole Rzecznika  Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta wszczyna postępowanie wyjaśniające, jeżeli poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, obejmującą przede wszystkim oznaczenie wnioskodawcy; oznaczenie pacjenta, którego praw sprawa dotyczy i zwięzły opis stanu faktycznego. Rzecznik Praw Pacjenta może wszcząć postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy, ale też na wniosek pacjenta.Z nagrania dowiesz się: kto i kiedy może zainicjować kontrolę jak przebiegają czynności kontrolne kiedy następuje wydanie decyzji jak odwołać się od decyzji Sprawdź, co radzi nasz ekspert – Aneta Naworska, adwokat z Kancelarii Naworska, Marszałek sp.k. w Toruniu.   Pełna wersja filmu jest dostępna po zalogowaniu.

Grudzień 2019

04gru

Aneta Naworska: Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa, niezwłocznie rozpoczyna postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z nagrania dowiesz się m.in.: na jakie rodzaje dzielą się kontrole UODO co skontroluje UODO i czy w planie kontroli znajdują się placówki medyczne w jakim zakresie będzie kontrolowany sposób kontroli dokumentacji medycznej, kwestie jej udostępniania pacjentom jakie etapy kontroli UODO można wyróżnić czy UODO uprzedzi Cię o kontroli jak przebiegnie kontrola UODO co się stanie, gdy odmówisz przeprowadzenia kontroli UODO Sprawdź, co radzi nasz ekspert – Aneta Naworska, adwokat z Kancelarii Naworska, Marszałek sp.k. w Toruniu.

Styczeń 2019

03sty

Aneta Naworska: Komu przysługuje prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Od kogo pacjent/osoba upoważniona może uzyskać informacje o stanie zdrowia i jakie oświadczenia powinna uzyskać placówka medyczna? Poznaj wskazówki naszego eksperta, Anety Naworskiej, adwokata z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Listopad 2018

30lis

Aneta Naworska: Błędy medyczne i powikłania - kiedy placówka zapłaci zadośćuczynienie

Czy szpital zapłaci za każdy błąd medyczny? Co w sytuacji, gdy u pacjenta wystąpi powikłanie? Czy warto uzupełniać zgody medyczne o listę powikłań? Poznaj wskazówki naszego eksperta, Anety Naworskiej, adwokata z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Październik 2018

09paź

Aneta Naworska: Władza rodzicielska – jakich informacji może udzielić lekarz

Lekarze często stają przed dylematem, czy mogą rozmawiać z rodzicem na temat leczenia dziecka, czy rodzic może wyrazić zgodę na leczenie, czy można mu wydać dokumentację medyczną, jeśli władza rodzicielska jest ograniczona lub jeśli rodzic jest całkowicie jej pozbawiony. Poznaj wskazówki naszego eksperta, Anety Naworskiej, adwokata z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Wrzesień 2018

25wrz

Aneta Naworska: Jak uzyskiwać zgodę na działanie medyczne

Zgoda na zabieg medyczny to ważny element procesu terapeutycznego. Często zastanawiamy się, czym właściwie jest taka zgoda i kiedy musi być odbierana od pacjenta na piśmie. Poznaj wskazówki naszego eksperta, Anety Naworskiej, adwokata z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

07wrz

Aneta Naworska: Oświadczenia pacjenta – jakie dane muszą się w nich znaleźć po wejściu w życie RODO 

Często się zdarza, że pacjent korzysta z prawa do dostępu do dokumentacji medycznej przez osoby trzecie, które działają na podstawie upoważnienia. Niektóre placówki życzą sobie, aby upoważnienie było szersze, tzn. zawierało więcej danych, niż imię i nazwisko. Jednak czy w świetle RODO aż tyle danych jest niezbędnych? Dowiedz się, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, adwokat z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Styczeń 2018

24sty

Aneta Naworska: W jakim terminie powinieneś udostępnić dokumentację medyczną

Przepisy określają, że powinieneś udostępniać dokumentację medyczną podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. Jak rozumieć określenie terminu w taki sposób, biorąc pod uwagę konkretną sytuację pacjentów, np. trwający proces leczenia, prowadzone postępowanie sądowe, lub w placówce, np. okres urlopowy? Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny z Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Listopad 2017

15lis

Aneta Naworska: Jak rejestrować zgodę pacjenta w dokumentacji medycznej

Pacjentka podczas spotkania z lekarzem podpisała zgodę na zabieg. Gdy doszło do sprawy sądowej zeznała, że gdyby znała możliwe powikłania, nie wyraziłaby zgody na operację. Jak zatem informować pacjentów, aby mieć pewność, że uzyskujemy od nich zgodę uświadomioną? Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny z Kancelarii Adwokatów Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu.

Październik 2017

10paź

Aneta Naworska: W jakiej formie powinny być upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej

Czy możesz od pacjentów wymagać upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej w formie aktu notarialnego? Czy dopuszczalne jest, aby takie informacje zamieszczać na tablicy informacyjnej w placówce medycznej? Posłuchaj, co radzi nasz ekspert, Aneta Naworska, radca prawny, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu.