Bartłomiej Achler

Bartłomiej Achler

Adwokat, partner w kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska Achler Radcowie Prawni i Adwokaci sp.p., specjalizuje się w prawie medycznym i prawach pacjenta, doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność leczniczą, autor blogów prawnikwszpitalu.pl oraz prawodlazdrowia.pl, członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wszystkie wpisy na blogu

Grudzień 2019

03gru

Bartłomiej Achler: Co się zmieni w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Minister zdrowia, któremu podlega Państwowa Inspekcja Sanitarna – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – od 1 marca 2020 r. będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez sanepid. Rozwiązanie takie zapewni skoordynowany i efektywny nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju.   Z webinaru prowadzonego przez Bartłomieja Achlera, adwokata, dowiesz się: co się zmieni w strukturze organizacyjnej sanepidu w jaki sposób będą powoływani inspektorzy jakie nowe uprawnienia zyska Główny Inspektor Sanitarny   Pełna wersja filmu dostępna po zalogowaniu.

Listopad 2019

28lis

Bartłomiej Achler: Jak się przygotować do kontroli sanepidu w podmiocie leczniczym

Inspekcja sanitarna może sprawdzać w placówkach medycznych warunki-higieniczno-sanitarne pomieszczeń i obiektów, bezpieczeństwo radiologiczne, a także sposób zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Aspektów formalno-prawnych związanych z kontrolą jest dużo, dlatego warto rzetelnie się przygotować i zminimalizować ryzyko niekorzystnego wyniku.  Ze szkolenia online prowadzonego przez Bartłomieja Achlera, adwokata, dowiesz się: co sprawdzi sanepid w Twojej placówce, w jaki sposób sanepid zawiadomi Cię o zamiarze wszczęcia kontroli, kiedy kontrola może być niezapowiedziana, jakie uprawnienia mają kontrolujący, jakie masz prawa jako podmiot kontrolowany, kiedy możesz złożyć sprzeciw, co zawiera protokół kontroli i zalecenia pokontrolne, co Ci grozi za utrudnianie kontroli.   Pełna wersja filmu dostępna po zalogowaniu.