ae098050399f32c862e02bf29afc4d97dd1fe27b-xlarge

Trwają konsultacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Zawiadamianie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych czy prowadzenie postępowania przez nowy organ nadzorczy do spraw ochrony danych to zmiany, które zawiera projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt przechodzi konsultacje. Sprawdź, co się zmieni.

8f3e4ea3037d0776f4de77691d3cccbe8a3ca575-xlarge

Będą kontrole GIODO w placówkach medycznych - jak się przygotować

GIODO zapowiedział w tym roku kontrole przetwarzania danych w szpitalach i przychodniach. Dodatkowo placówki medyczne, które na dużą przetwarzają skalę dane osobowe, od maja 2018 r. będą musiały wyznaczyć inspektora ochrony danych. Sprawdź, dlaczego warto na te zmiany przygotować się już teraz.

9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Jak przetwarzać dane w rejestracji

Rejestratorki medyczne, które są na „pierwszej linii” obsługi pacjenta, powinny być odpowiednio przygotowane do wykonywania swoich obowiązków i realizacji praw pacjenta. Sprawdź, jak zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów w tym obszarze i jak unikać skarg pacjentów oraz kosztownych kontroli uprawnionych organów.

ecb422164e28a3a6d13467b9269363d7f25dcf31-xlarge

Czy kamery w szpitalach są legalne

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają pisma od organów samorządu lekarskiego, które poruszają problem legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Czy można zatem instalować kamery?

aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge

Przetwarzanie danych – zmiany od 2018 roku

Ochrona zdrowia coraz częściej korzysta z outsourcingu usług związanych z przetwarzaniem danych. Ilość, objętość i czas ich przechowywania jest tak duża, że konieczna jest zewnętrzna obsługa i pomoc firm informatycznych. Dowiedz się, jak zagwarantować skuteczną ochronę powierzonym danym osobowym w świetle nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ad19129a9ebb88165620f83ed42ab2031de7f71f-xlarge

Włącz się do Systemu Monitorowania Zagrożeń

Szybkie przekazywanie informacji o zagrożeniach dla zdrowia publicznego, np. zakażeniach chorobami, dodatnich wynikach badań laboratoryjnych, niepożądanych odczynach poszczepiennych czy działania produktów leczniczych to zalety Systemu Monitorowania Zagrożeń. Jak placówki medyczne mogą się do niego dołączyć?

pamiętaj o

Pamiętaj o nadaniu upoważnień do przetwarzania danych

Upoważnienie do przetwarzania danych w placówce medycznej powinny otrzymać wszystkie osoby, które mają dostęp do kart pacjentów. Przetwarzaniem – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – jest już samo przeglądanie danych. Kogo dopuścić do przetwarzania danych, aby mieć pewność, że dane wrażliwe nie wyciekną?

Fotolia_18171656_Subscription_Monthly_L

Jak w praktyce zastosować outsourcing

Chociaż powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych firmom specjalizującym się w profesjonalnym przetwarzaniu danych nie jest już zakazane, to nadal istnieją poważne bariery w jego stosowaniu. Zobacz, jak je pokonać, aby w pełni cieszyć się z tego rozwiązania.

6eee00008df8ab1e66d063231de02d75329f95dc-xlarge

6 ważnych zasad ochrony danych wrażliwych w placówce medycznej

Placówki medyczne mogą dowolnie wybrać środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe i dokumentację medyczną. Na co zatem się zdecydować, aby mieć pewność, że dane nie trafią w niepożądane ręce?

9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Jak upoważnić lekarza do dostępu do danych

Sprawdź, czy placówka medyczna, która zatrudnia lekarza na umowę zlecenie w celu udzielania świadczeń medycznych finansowanych z kontraktu z NFZ, powinna zawrzeć z nim umowę powierzenia danych osobowych.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »