Dobrawa Biadun

Dobrawa Biadun

dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. Pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w Konfederacji Lewiatan. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

Wszystkie wpisy na blogu

Czerwiec 2019

15cze

Dobrawa Biadun: Jak się przygotować do kontroli NFZ po zmianie przepisów od 1 czerwca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada centralizację kontroli NFZ, które będzie prowadził prezes NFZ za pośrednictwem upoważnionych kontrolerów. Kontrolerzy będą tworzyć tzw. korpus kontrolerski. Od 1 czerwca wszystkie kontrole mają się odbywać na takich samych zasadach.   Ze szkolenia online prowadzonego przez Dobrawę Biadun, dr nauk prawnych, radcę prawnego, dowiesz się: jakie dokumenty skontroluje NFZ jakie dane może zbierać kontroler, a jakich nie jakie prawa masz podczas kontroli kto podpisuje protokół kontroli jak zmieni się komunikacja z NFZ podczas kontroli i co to dla Ciebie oznacza   jak się odwołać, gdy nie zgadzasz się z wynikami kontroli