Wykorzystywanie dobrych praktyk innych placówek medycznych pomaga doskonalić standardy zarządzania i podnosić jakość obsługi pacjentów.

kredyt

O kredyt warto wystąpić wspólnie

Stworzenie grupy zakupowej w celu uzyskania kredytu na restrukturyzację wszystkich placówek z grupy, pozwoliło na sfinansowanie niezbędnych potrzeb nawet przez te szpitale, które nie miały zdolności kredytowej.

Fotolia_31400201_Subscription_Monthly_XXL

Dzierżawa alternatywą dla przekształcenia

Gdy współpraca między spółką operatorską szpitala a samorządem opiera się na wzajemnym zaufaniu i dobrych, partnerskich relacjach, realizacja umowy dzierżawy placówki medycznej ma szansę na sukces .

Fotolia_43602316_XXL

Pielęgniarki: nowe normy zatrudnienia

Wprowadzając minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proste wdrożenie wyników analiz może być niebezpieczne dla placówki, zwłaszcza na oddziałach zabiegowych. Konieczne jest także uwzględnienie szczegółowych przepisów, zaleceń i opinii pracowników.

Fotolia_38086950_Subscription_Monthly_XXL

Powstaje Jurajskie Centrum Onkologii

Skoordynowane leczenie nowotworów to wyzwanie przed nowo powstającą placówką w strukturach częstochowskiego szpitala. I nwestycja pochłonie 34,5 mln zł, z czego 29,3 mln zł stanowi unijna dotacja z puli na lata 2014-2020.

Fotolia_49007770_Subscription_Monthly_XXL

Wspólne zakupy sposobem na niższe koszty

Oszczędności uzyskiwane przez grupy zakupowe wynoszą ponad 40%. Szpitale nie ryzykują, biorąc w nich udział, gdyż zapłata operatorowi następuje tylko wtedy, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania, zminimalizują wydatki.

Fotolia_43504174_Subscription_Monthly_XXL

Dobre wykorzystanie kadry pomoże osiągać zyski

Kluczem do sukcesu placówki medycznej jest przemyślana strategia, przyjęta i realizowana przez kierownictwo. Bo na ostateczny sukces – czyli osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego - każdy podmiot musi zapracować sam.

Fotolia_27945156_Subscription_Monthly_XXL

Na Mazowszu trwają renegocjacje kontraktów

Niedoszacowanie kontraktów zawartych z NFZ oraz niepłacenie w terminie za zaległe nadwykonania zwiększa zadłużenie placówek medycznych. Problem powtarza się co roku - ugody zawarte z NFZ pokrywają wyłącznie część wykonanych usług.

Fotolia_43465303_Subscription_Monthly_XXL

Powstają klastry medyczne

Klastry i sieci będą głównym odbiorcą bezzwrotnego finansowania. Dlatego warto zdobyć partnerów i w ramach klastrów wystartować po nowe dotacje. Premiowana będzie zwłaszcza współpraca: przedsiębiorców, władz samorządowych, jednostek naukowych oraz partnerów społecznych (np. grup LEADER). Przyda się także silna reprezentacja branżowa.

Fotolia_57683494_Subscription_Monthly_XXL

Grupy zakupowe pozwalają na realne oszczędności

Śląskie szpitale w 2013 roku dzięki wspólnym zakupom energii elektrycznej zyskały 1,2 mln zł. Warto więc docenić korzyści ze wspólnego udziału w przetargach.

Fotolia_42108806_Subscription_Monthly_XXL

Spółki pracownicze ratunkiem przed likwidacją

Województwo warmińsko-mazurskie jest niekwestionowanym liderem w efektywnym przekształcaniu placówek medycznych w spółki pracownicze. I notuje w tym zakresie same sukcesy.