Wykorzystywanie dobrych praktyk innych placówek medycznych pomaga doskonalić standardy zarządzania i podnosić jakość obsługi pacjentów.

Fotolia_34784221_Subscription_Monthly_XL

Ważna dobra współpraca z samorządem

Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich pozyskał partnerów wspierających realizację inwestycji związanej z modernizacją i przebudową bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – starostwo udzieliło dotacji i poręczyło kredyt długoterminowy, a urząd marszałkowski zwiększył dofinansowanie projektu o 2 mln zł .

szpital

Dzierżawa szpitala sposobem na restrukturyzację zadłużenia

Spłata wszystkich zobowiązań ciążących na placówce, a także lepsza jakość i standardy świadczonych usług medycznych staną się możliwie dzięki dzierżawie nieruchomości oraz wyposażenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej firmie AMG Centrum Medyczne.

informacja o prawie do swiadczen

Klaster medyczny umożliwi rozwój wielu placówek

Połączenie zasobów, wiedzy i doświadczeń placówek zwiększy szansę na pozyskanie finansowania z zewnętrznych źródeł oraz sukces rynkowy. Rozumieją to podmioty, które włączyły się do pierwszego w Polsce klastra medycznego MediVite.

informatyzacja 2

Komu się powiedzie, a komu mniej

W 1990 roku gliwicka spółka PiK zinformatyzowała Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. Placówkę wizytowały potem tłumy decydentów - w tym trzech kolejnych ministrów zdrowia - by bliżej zapoznać się z pierwszym w branży kompleksowym wdrożeniem IT.