20a0b36ca197e8bd09fe69dd08c8ac2995e43f8e-xlarge

Jak udostępniać dokumentację medyczną zmarłego pacjenta

Śmierć pacjenta w wyniku błędów medycznych, nawet gdy są one jedynie domniemane przez rodzinę, jest dla jego najbliższych podstawą do wystąpienia z roszczeniem. Jak jednak udowodnić winę świadczeniodawcy, jeżeli pacjent nie zdążył nikogo upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej, a to przede wszystkim na jej podstawie można ocenić, czy faktycznie doszło do błędu?

7982c5d7acbf792902e2aa6af3c71c2713b57bc1-xlarge

Wydawanie wyników laboratoryjnych pacjenta – poznaj praktyczne wskazówki

Placówki medyczne powinny mieć w ewnętrzne regulacje w zakresie zasad udostępniania dokumentacji. Nie mogą przy tym utrudniać dostępności dokumentacji. Muszą jednak wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa. Dlatego w niektórych przypadkach mogą np. ograniczyć dostęp do wyników badań. Sprawdź, jakich konkretnie przypadków to dotyczy.

Fałszowanie dokumentacji medycznej

Fałszowanie dokumentacji medycznej – jak nie dopuścić do tego czynu

Wzrost świadomości pacjentów o ich uprawnieniach powoduje, że obecnie dokumentacja medycznie staje się istotnym materiałem dowodowym. W związku z tym należy bardzo ostrożnie podejść do jej wypełniania, co często ‒ z racji braku personelu medycznego ‒ nastręcza duże problemy. Sprawdź, jak ich uniknąć.

5b10a31033c46d48f9e64282fc0ac9cb9aeb974d-xlarge

Tworzysz wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji – sprawdź, czy nie naruszają praw pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta to temat, który wywołuje liczne wątpliwości i nastręcza wiele trudności. Regulacje prawne można intepretować w dowolny sposób, co oczywiście nie rzadko prowadzi do rozbieżności, również w orzecznictwie sądowym. Sprawdź, czy możesz tworzyć wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej?

b4e6656393f0ee1d2ef92976fa7added8f26ac71-xlarge

Jaka odpowiedzialność zawodowa grozi za brak dokumentacji medycznej

Odpowiedzialność zawodowa jest odpowiedzialnością szczególnego rodzaju, niezależną od odpowiedzialności karnej, czy cywilnej. Przy wykonywaniu czynności zawodowych lekarz powinien przestrzegać przepisów i norm etyki lekarskiej. Czy brak prowadzenia dokumentacji medycznej to przewinienie zawodowe, czy może prowadzić do odpowiedzialności zawodowej?

ffa4d0f203520ba9b2c6c107181ca12596e85032-xlarge

Czy możesz określić termin na udostępnienie dokumentacji medycznej

Jedna z placówek medycznych określiła w regulaminie, że udostępnia dokumentację medyczną na podstawie pisemnego wniosku, w terminie 7 dni. Sprawdź, czy jest to praktyka naruszającą prawa pacjentów.

adf276fe9a28c486c94fb2701dd7ecfb845bc641-xlarge

Jak podpisywać elektroniczną dokumentację medyczną

Podpisywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej już od kilku lat nie podlega szczególnym obostrzeniom. Inaczej jednak będzie z elektroniczną dokumentacją medyczną, której częściowe wdrożenie ma nastąpić 1 stycznia 2019 r. Sprawdź, kiedy możesz podpis składać z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów systemu informatycznego, a kiedy będziesz musiał mieć k walifikowany podpis elektroniczny?

238b665927202bba39d9d11eec38d683ad1f8af5-xlarge

Dokumentacja medyczna dziecka adoptowanego – czy musisz zmieniać w niej dane

Adopcja dziecka niesie za sobą określone konsekwencje prawne, które dotyczą adoptowanego dziecka, rodziców adopcyjnych, ich krewnych i instytucji publicznych. Nierzadko rodzice adopcyjni żądają całkowitego usunięcia „starych” danych dziecka, m.in. z dokumentacji medycznej. Czy mają takie prawo?

c191052f00b1fdc8bb8330bef8eed35c7083e0f7-xlarge

Dopuszczasz się uchybień w przestrzeganiu praw pacjenta do informacji – sprawdź, czym to grozi

Spełnienie zadość prawu pacjenta do informacji pomoże Ci uzbroić się w odpowiednie instrumenty, które pozwolą obronić się przed roszczeniami pacjenta. Na co zatem zwracać uwagę podczas kontaktów z pacjentem?

  Jak pokonać bariery w informatyzacji

Jak pokonać bariery w informatyzacji

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia to nieodwracalny proces, który będzie trwał jeszcze przez lata. Jednak przy odpowiedniej dyscyplinie działania można go przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby uzyskać zaplanowane efekty.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA w 2018 i 2019 roku

Warszawa 23.października.2018

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Dokumentacja RODO w placówce medycznej. Czy jesteśmy przygotowani na kontrolę?

Warszawa 29.października.2018

Praktyka stosowania RODO w placówkach medycznych.

Czytaj więcej   »