238b665927202bba39d9d11eec38d683ad1f8af5-xlarge

Dokumentacja medyczna dziecka adoptowanego – czy musisz zmieniać w niej dane

Adopcja dziecka niesie za sobą określone konsekwencje prawne, które dotyczą adoptowanego dziecka, rodziców adopcyjnych, ich krewnych i instytucji publicznych. Nierzadko rodzice adopcyjni żądają całkowitego usunięcia „starych” danych dziecka, m.in. z dokumentacji medycznej. Czy mają takie prawo?

c191052f00b1fdc8bb8330bef8eed35c7083e0f7-xlarge

Dopuszczasz się uchybień w przestrzeganiu praw pacjenta do informacji – sprawdź, czym to grozi

Spełnienie zadość prawu pacjenta do informacji pomoże Ci uzbroić się w odpowiednie instrumenty, które pozwolą obronić się przed roszczeniami pacjenta. Na co zatem zwracać uwagę podczas kontaktów z pacjentem?

b593e957508a25f6f781fa8fa2d2ff4034f42c71-xlarge

Jak pokonać bariery w informatyzacji

Informatyzacja placówek ochrony zdrowia to nieodwracalny proces, który będzie trwał jeszcze przez lata. Jednak przy odpowiedniej dyscyplinie działania można go przeprowadzić w wyznaczonych ustawowo terminach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby uzyskać zaplanowane efekty.

62b3c74031b3a857c0346b94d6e0d5f6ef3078e8-xlarge

Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, aby była wiarygodnym dowodem w sądzie

Żeby mieć pewność, że właściwie będziesz mógł zrealizować prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, nie dopuszczaj do tego, aby lekarze wprowadzali do niej nieczytelne wpisy, błędne rozpoznania jednostek chorobowych czy usuwali wpisy. Co zrobić, aby dokumentacja była sprzymierzeńcem w walce z roszczeniowym pacjentem?

11b71f630e4d32f65b1dc98474fddd9237899bf3-xlarge

Wyniki badań obrazowych – czy musisz je udostępniać za pokwitowaniem

Zdjęcia rtg wykonywane tradycyjną metodą, na kliszy są elementem dokumentacji medycznej. Czy powinieneś zatem je udostępniać za pokwitowaniem oraz obowiązkiem zwrotu i pozostawiać ich kopię?

7d9516a36bb3d454787b16668fb1f8487f0fd5b0-xlarge

Udostępniasz dokumentację medyczną – czy musisz stosować tryb dostępu do informacji publicznej

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidują szczególny tryb udostępniania dokumentacji medycznej . Czy udostępnianie takiej informacji może odbywać się również na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?

668030a2d7385e4732f8f371d6977900e406504b-xlarge

E-zwolnienia lekarskie – sprawdź, co musisz zrobić, aby nie utracić prawa do ich wystawiania od 1 lipca

Tylko do końca czerwca lekarze mogą wystawiać papierowe zwolnienia na dotychczasowych zasadach. Do tego czasu musisz uzyskać decyzję z ZUS dotyczącą wystawiania e-zwolnień. Sprawdź, jak to zrobić.

a80504bed9070746a69ef58c7f1b801ea99eb768-xlarge

Wyrażasz zgodę na przepustkę pacjenta – co wpisać w dokumentacji

Gdy pacjent okresowo przebywa poza zakładem leczniczym, ma zamiar powrócić i kontynuować rozpoczęte świadczenia, mamy do czynienia z przepustką. Jak odnotowywać te decyzje w dokumentacji medycznej?

25a3f47597e9245493e4da3f706494b2bfc202d5-xlarge

Czy pacjent może przenieść historię choroby do innej placówki

Pacjentowi możesz wydać wyciągi, odpisy, kopie lub wydruki dokumentacji medycznej. Możesz mu ją także przekazać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Kiedy możesz udostępnić oryginały?

a0d2473a1866b370625817d248ae8b60f8b14126-xlarge

Czy lekarze pokonają przeszkody techniczne i organizacyjne przy wprowadzaniu e-zwolnień

Brak lekarzy (kadry medycznej), wiek lekarzy, problemy z dostępem do sieci informatycznej i zwiększająca się biurokratyzacja mogą być przeszkodą w wystawianiu wyłączenie e-zwolnień od 1 lipca 2018 r. - lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia apelują i wysyłają oficjalne stanowisko do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czym jeszcze widzą zagrożenia?

Spis treści Czytaj e-wydanie