Czy szpital ponosi odpowiedzialność za nie usunięcie z pamięci sprzętu danych osobowych

Dodano: 16 listopada 2015
Czy szpital ponosi odpowiedzialność za nie usunięcie z pamięci sprzętu danych osobowych

Szpital, jako administrator danych osobowych swoich pacjentów, ma obowiązek zabezpieczyć dane m.in. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). A zatem ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje do dbałości o dane osobowe. Z jej przepisów wynika, iż należy tak wykorzystywać dane osobowe, aby były one bezpieczne. Wybór odpowiednich środków gwarantujących przetwarzanym danym optymalny stopień ich zabezpieczenia pozostawia jednak do uznania konkretnemu administratorowi, który wykorzystuje dane osobowe.

Pozostało jeszcze 55 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dane osobowe