Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej. Nowe regulacje od 11 maja 2017 r.

Opis ebooka:

Zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej. Nowe regulacje od 11 maja 2017 r.

Dokumentację sporządzoną w formie papierowej udostępnisz do wglądu z możliwością stworzenia fotokopii, kopii, odpisu lub wyciągu. Dodatkowo będziesz mógł sporządzisz dla pacjenta skan i przesłać go pocztą elektroniczną - takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprawdź, co jeszcze się zmienia.

Podaj swój adres e-mail aby pobrać dokument:

Jeśli masz już konto

Zaloguj się »

Spis treści Czytaj e-wydanie