Czy przestrzegasz zasad digitalizacji dokumentacji medycznej