Czy wdrożyłeś elektroniczne formy dokumentów medycznych – lista kontrolna