Czy właściwie wywiązujesz się z obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej – checklista

Słowa kluczowe:
e-dokumentacja