Wzór orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy wydanego na podstawie skierowania na badania lekarskie (badanie wstępne/okresowe/kontrolne)