7a48f1c6e8b56908623f722a6dbca23d41007340-large

SMS zamiast papierowej recepty

Od października przychodnie i szpitale powinny już wystawiać e-recepty. Niebawem do ich realizacji niezbędny będzie telefon komórkowy. Umożliwi to nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która da zielone światło dla startu Platformy P1 – serca elektronicznego obiegu danych medycznych.

4b05496339ff9cace46c256243481a902c66f6c2-large

Zielone światło dla elektronicznej recepty

W nowym harmonogramie wdrożenia e-usług jako ich forpocztę wyznaczono e-receptę, która ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2016 r. Od strony obsługi technicznej na platformie P1 będzie ona w pełni gotowa do uruchomienia z końcem września tego roku - rozmowa z Marcinem Kędzierskim, dyrektorem Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

10e00c49f4492a22b9d512b7bb4d3e410439b5e3-large

E-recepta już za rok

Cyfrowa recepta będzie widoczna na ekranach komputerowych oraz na tabletach i telefonach łączących się z Internetem. Oczywiście, w razie potrzeby dokument będzie można wydrukować.

cca62e8d6f98320a6bd0cb5ced9404e6f2c53617-small

Prawne uregulowania e-recepty

Przepisy o e-recepcie nie zostały jeszcze uchwalone przez Sejm. Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest w trakcie przygotowywania. Zmiany mają wejść w życie już od 1 sierpnia 2016 r. Przedstawiamy prawny zarys e-recepty zawarty w nowelizacji.

8e717a57db81a02440f0187e276c60e0408a89c3-small

Lekarze są głodni wiedzy e-recepcie

W środowisku lekarzy panuje głód informacji na ten temat elektronicznej dokumentacji medycznej. Nie wiemy, w jaki sposób nasze środowisko ma się przygotować do uruchomienia chociażby e-recepty i e-zwolnienia.

0d360b5d38a14531ddc6cd03dfe92202e92ba277-small

Pacjent z e-receptą

Cyfrowa recepta będzie widoczna na ekranach komputerowych oraz na tabletach i telefonach łączących się z internetem. Oczywiście, w razie potrzeby ten dokument będzie można wydrukować.

b69167e13dc17254827ef35649515188951dfa48-small

e-Recepta - pierwsza z e-usług

W nowym harmonogramie wdrożenia e-usług, jako ich forpocztę wyznaczono e-receptę, która ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2016 roku. Od strony obsługi technicznej na platformie P1 będzie ona w pełni gotowa do uruchomienia z końcem września tego roku – zapewnia Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

3ed65e8b64bc628afda74c9dccfcc13cf2877432-small

e-Kategoryzacja pacjentów

Zastosowanie narzędzi informatycznych w procesie kategoryzacji pacjentów pozwala nie tylko automatycznie wyznaczać kategorie opieki, ułatwia efektywne wykorzystanie personelu pielęgniarskiego i optymalizację kosztów jego pracy. Usprawnienia te nie wymagają zwykle znaczących nakładów, a mogą stanowić milowy krok w przygotowaniu pielęgniarek do stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej, pozwalając zmienić podejście do pracy z systemami IT.

f2ba5f95d1ff197143c03b1a938b7dbd19185dd5-small

Cyfrowa recepta jest wygodna

Praktyczne wdrożenie systemu e-recepty wymaga co najmniej półrocznego okresu testowania - ostrzega Grzegorz Siwiec, prezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, z firmy Gabos Software Sp. z o.o.