3a8f207a66dfc0e1b0073b58187017fb268f1d35-xlarge

E-recepty - sprawdź, jak przebiegną testy

Firmy informatyczne rozpoczynają testy programów do obsługi e-recept. Sprawdź, jak według najnowszych zmian przebiegnie informatyzacja i jak placówki mogą się przygotować na tę zmianę.

2fe635be8f818e258ff2559644f009171db3008d-xlarge

Czy opłaca się inwestować w mobilną diagnostykę

Starzejące się społeczeństwo, emigracja zarobkowa wykwalifikowanej kadry medycznej oraz brak środków finansowych do zapewnienia kompleksowej opieki dla każdego pacjenta to problemy, z którymi polska ochrona zdrowia, prędzej czy później, będzie musiała sobie poradzić. Sprawdź, jak mogą w tym pomóc nowe technologie. Czy opłaca się zainwestować w nieinwazyjne, zdalne systemy diagnostyczne?

45379d7d34b7c906536d65fdd4e3f8660eb9887a-xlarge

Czy warto zdalnie nadzorować pacjenta

Aplikacja, która wraz z asystentem głosowym pozwoli łatwo i skutecznie informować lekarza o stanie zdrowia pacjenta z niewydolnością serca, pozwoli zaoszczędzić placówkom medycznym m.in. na powtarzających się hospitalizacjach. Poznaj pierwsze doświadczenia start-upu CardioCube, który stworzył to urządzenie.

b6504dcb109735b02a0b4130bd43d83bd4c95f4d-xlarge

Meble i sprzęt medyczny – lepiej kupować gotowe czy na zamówienie

Komfort pracy lekarzy i bezpieczeństwo pacjentów są stawiane na pierwszym miejscu przez firmy i dystrybutorów oferujących specjalistyczne meble medyczne. Polski rynek proponuje placówkom medycznym i gabinetom bardzo duży wybór mebli, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

cab8d0adc557a46c48be9f60fd908a640da054a4-xlarge

Kamizelka obniży koszty opieki nad pacjentami

Kamizelka High-Tech, która monitoruje i rejestruje pracę serca, platforma telemedyczna i centrum monitoringu to oś technologiczna programu NOMED-AF, który ma pokazać, jak znaczący jest w Polsce problem migotania przedsionków u osób starszych. Zobacz, w jaki sposób badanie może stać się elementem skoordynowanej opieki medycznej i profilaktyki zdrowia publicznego.

c0ffc4f1cf9039b39680b8eded73300bf94c66b0-xlarge

Symulacje endoskopowe - zgłoś się do projektu

Wykorzystanie technik endoskopowych to priorytet w kształceniu kadr medycznych i podnoszeniu kwalifikacji lekarzy w naszym kraju. W Warszawie rozpoczęto realizację projektu, którego długofalowym rezultatem będzie przeszkolenie wszystkich zainteresowanych z prywatnych i publicznych placówek medycznych. Sprawdź, jak do niego dołączyć.

851a1eae707f918cc905d26085970b0e880d6c6e-xlarge

Zarządzanie parkiem urządzeń medycznych – jak zaoszczędzić czas i pieniądze

Organizacja działu zarządzania aparaturą medyczną jest wyzwaniem zarówno w mniejszych placówkach, jak i w dużych ośrodkach. Problemem z reguły jest zdobycie wiedzy na temat budowania struktury jednostki zarządzającej oraz obsługa programu monitorowania aparatury. Jak sobie z tym poradzić? Oto odpowiedź.

bc7c405a109963842ef57610b4087115e024fded-xlarge

SMS pozwoli lekarzom pracować wydajniej

Kolejny oddział NFZ wprowadził program wysyłania do pacjentów wiadomości SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza specjalisty. Chodzi o ograniczenie kolejek, ale także – efektywną organizację czasu pracy lekarzy. Co dzięki temu jeszcze można zyskać?

865796b74629cab30d9c9c2d7eab43a882bedd2e-xlarge

Inwestycje w nowe technologie opłacają się

Skuteczna pomoc w przypadku zawału serca lub innych nagłych stanów związanych z zatrzymaniem krążenia wymaga stosowania najnowocześniejszych urządzeń. Dlatego zakup sprzętu, który pomaga ratować życie, to dziś priorytet dla placówek. Zobacz, co dzięki temu zyskują.

18d35c62ee8383a8f4231dd61067a5390b011f90-xlarge

E-medycyna w walce o zdrowie seniorów

Tylko e-medycyna może zapewnić dostęp do usług medycznych dla setek milionów seniorów na czas i na odpowiednim poziomie. Za 30 lat w Polsce problem może być większy niż w pozostałych krajach UE. Zjawisko to będzie nie tylko narastać, ale i więcej kosztować budżety państw. Co można zrobić już dziś?


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Warszawa 25.września.2017

ISO 9001:2015 w placówce medycznej – nowe podejście, nowe wymagania

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »