Stosowanie technologii informacyjnych staje się coraz bardziej powszechne w codziennej praktyce placówek medycznych. Istotne są również inwestycje w nowoczesną aparaturę medyczną. Sprawdź, jak rozsądnie rozwijać ten obszar.

  Co oferują regionalne platformy medyczne

Co oferują regionalne platformy medyczne

Chociaż regionalne platformy medyczne to inicjatywy lokalne, są bardzo ważnym elementem informatyzacji całego systemu ochrony zdrowia. Sprawdź, jakie korzyści możesz odnieść, włączając się do takiego projektu.

identyfikacja radiowa

Jak wykorzystać identyfikację radiową w medycynie

Sektor zdrowia jest oceniany na świecie jako druga gałąź zastosowań technologii identyfikacji radiowej (RFID). Czy te systemy staną się w medycynie tak powszechne, jak kody kreskowe w handlu? Sprawdź możliwe scenariusze.

HR a system informatyczny

Inteligentny system IT dla działu personalnego

Systemy informatyczne w działach personalnych usprawniły pracę i zwolniły potencjał ludzki do bardziej wymagających zadań. Poznaj zalety ich zastosowania w placówkach medycznych.

Sztuczna inteligencja

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w medycynie

Zastosowanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia może być szerokie – wesprze ona pacjenta w profilaktyce, czy kontakcie z placówką medyczną, a lekarza w prowadzeniu dokumentacji medycznej i podejmowaniu decyzji klinicznych. Oto możliwe sposoby wykorzystania tej nowoczesnej technologii.

lupa na klawiaturze laptopa

Jak placówki mogą dostosowywać infrastrukturę do wymogów interoperacyjności

Branża ochrony zdrowia zmierza ku nowemu modelowi biznesowemu, którego podstawą będą dane medyczne, koncentracja na pacjencie i wymiana informacji między wszystkimi podmiotami sprawującymi opiekę nad nim. Interoperacyjność znacznie usprawni te procesy. Jakie kroki już teraz mogą podjąć podmioty medyczne, aby przygotować się do nadchodzących zmian?

pisanie na klawiaturze

Wybór oprogramowania do e-dokumentacji - na co zwrócić szczególną uwagę

Wybierając program do prowadzenia e-dokumentacji sprawdź, czy powstał on przy współpracy personelu medycznego. Tylko zaangażowanie w ten proces przyszłych użytkowników daje gwarancję, że rozwiązanie będzie odpowiadało potrzebom lekarzy i pielęgniarek. Co jeszcze ma znaczenie?

Stanowisko komputerowe

Stanowiska komputerowe – jak je urządzić

Komputerowe stanowisko pracy zawierające niezbędne elementy wyposażenia to często podstawowe miejsce wykonywania obowiązków przez pracownika placówki medycznej. Powinno być ono właściwie urządzone i podlegać okresowej ocenie w zakresie warunków pracy - zwłaszcza po każdej zmianie organizacji i wyposażenia. Sprawdź, co w zakresie organizacji komputerowego stanowiska pracy sprawdzi inspektor pracy.

Jak zbezpieczyć komputer

Jak zabezpieczyć dane na komputerze lekarza

Na co dzień lekarze i pozostały personel placówki korzystają z komputerów, które służą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zdarza się im zostawić włączony komputer z dostępem do danych medycznych. To z kolei może grozić poważnymi konsekwencjami. Jakie kroki warto podjąć, aby zabezpieczyć się przed wyciekiem danych?

Wdrożenie systemu IT

Jak się przygotować do wdrożenia systemu IT

Wybór oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji i obiegu dokumentów jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na bezpieczeństwo danych, lecz także na intuicyjność, która będzie mieć wpływ na jakość pracy z systemem. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, przystępując do tej inwestycji.

  Uważaj na te klauzule w umowach serwisowych

Uważaj na te klauzule w umowach serwisowych

Jeśli w razie awarii oddałeś drukarkę, komputer, telefon do serwisu i nie odebrałeś ich w terminie, twój sprzęt może trafić na licytację. Na co zatem zwrócić uwagę i przed czym się chronić przy zawieraniu umowy serwisowej, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji?