27 listopada 2020 r., Bezpłatny webinar: Mobbing i dyskryminacja w czasach COVID

Dodano: 18 listopada 2020

Z webinaru dowiesz się, kiedy mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w świecie pracy. Skorzystasz z praktycznych warsztatów z identyfikacji dyskryminacji w stosunkach pracy w fazie rekrutacji i zatrudnienia. Dowiesz się, dlaczego COVID może sprzyjać powstawaniu nowych praktyk dyskryminacyjnych i mobbingowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Słowa kluczowe:
dyskryminacjamobbing