Kontrola zarządcza

W czym wesprze cię kontrola zarządcza

Sprawnie działający system kontroli zarządczej pomoże kierownikowi w sytuacjach, w których nie można osiągnąć jednocześnie wszystkich celów, wybierać te, które są najistotniejsze dla właściwego i niezakłóconego funkcjonowania placówki. Oto szczegóły.

Kontrola w placówce medycznej

Jakie są cele kontroli zarządczej w SPZOZ

Kontrola zarządcza w SPZOZ powinna zapewnić zgodność działalności pomiotu z przepisami i procedurami wewnętrznymi, skuteczność oraz efektywność działania, a także wiarygodność sprawozdań. Dowiedz się, w czym jeszcze może być przydatna dla kierownika jednostki.