Oświadczenie pacjenta w związku z panującą epidemią COVID-19 - Wzory dokumentów