Materiały multimedialne to zbiór podcastów, wideoblogów, prezentacji szkoleniowych związanych z ochroną zdrowia, które pomogą Ci w codziennej pracy.

Podcasty

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Dokumentacja medyczna - jakich błędów unikać

Jednym z najczęściej naruszanych praw pacjenta jest prawo do dokumentacji medycznej. W tym odcinku podcastu „Prawo dla zdrowia” znajdziesz kilka wskazówek, jak uniknąć najczęstszych błędów związanych z prowadzeniem i z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Jak odebrać zgodę na leczenie

Zgoda na leczenie jest kluczowym elementem w procesie obsługi pacjenta. Z tego odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia” dowiesz się, na co zwrócić uwagę w procesie komunikacji z pacjentem, żeby odebrana zgoda na leczenie była zgodna z prawem i skuteczna. Powiemy Ci również, jak komunikacja z pacjentem wpływa na ryzyka związane z procesami o tzw. błędy medyczne.

Prawo dla zdrowia podcast

Bartłomiej Achler: Kto może przeprowadzić kontrolę w podmiocie leczniczym

Kontrola i nadzór ze strony instytucji państwowych to chleb powszechni przedsiębiorców, również tych prowadzących działalność leczniczą. NFZ, UODO, PIP, IOŚ – m.in. te organy mogą skontrolować Twoją działalność. Z tego odcinka podcastu „Prawo dla zdrowia” dowiesz się, kto jeszcze może przeprowadzić postępowanie kontrolne i co mogą sprawdzić kontrolujący.

Wideoblogi

MK

Michał Kowalski: Czy musisz udzielić lekarzom upoważnienia do przetwarzania danych pacjentów

Czy musisz upoważnić pracownika medycznego przetwarzającego dane osobowe i wrażliwe do wykonywania tej czynności? Czy upoważnienie to wynika z mocy samego prawa? Obejrzyj wideoporadę Michała Kowalskiego, radcy prawnego.

Dariusz Chmielewski

Dariusz Chmielewski: Program akredytacji szpitali - poprawa jakości i bezpieczeństwa

Akredytacja jest jednym z elementów wyróżniających szpital na rynku usług. Polega na dobrowolnym poddaniu się ocenie Centrum Monitorowania Jakości, które organizuje całą procedurę. Ze szkolenia dowiesz się, jak się przygotować do tego procesu, jak przebiega procedura, jakie standardy akredytacyjne należy spełnić i w jaki sposób są one weryfikowane. Szkolenie przygotował i poprowadził Dariusz Chmielewski, MBA - prezes zarządu D&G Consulting Sp. z o.o., praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20-letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), jak i w firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji ministra zdrowia.

MK

Michał Kowalski: Dokumentacja medyczna na ustne żądanie

Nie jest wykluczone, że placówka medyczna otrzyma żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej w formie ustnej. Michał Kowalski, radca prawny, wyjaśnia, jak zareagować na takie żądanie.

Prezentacje

Co wiesz o kontroli UODO w placówce medycznej

Placówki medyczne podlegają kontroli UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z prezentacji dowiesz się, jakie są zasady przeprowadzania takiej kontroli, przebieg procedury, jakie dokumenty podlegają weryfikacji oraz jakie prawa ma podmiot kontrolowany z uwzględnieniem specyfiki placówki medycznej. Sprawdzisz też w formie testu swoją wiedzę.

Jak prowadzić monitoring poczty służbowej pracowników

Do kodeksu pracy wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzania narzędzi kontroli pracownika, m.in. w zakresie służbowej poczty e-mail. Do kontroli poczty elektronicznej stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego. Oto miniprezentacja szkoleniowa, która pozwoli Ci usystematyzować wiedzę na ten temat.

Ochrona danych osobowych podczas wideokonferencji 

Jakie dane osobowe uczestników wideokonferencji można ujawniać podczas spotkania online? Jak zabezpieczyć dane przed dostępem osoby nieuprawnionej do ich uzyskania (np. hakerów, konkurencji, czy też rodzina pracownika lub pacjenta), jakie oprogramowania wybrać, na co zwrócić szczególną uwagę podczas samej wideokonferencji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz w prezentacji szkoleniowej.