Koronawirus - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy