Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nowe standardy opieki w izolatoriach

Dodano: 18 listopada 2020

Zaostrzono regulacje dotyczące opieki medycznej sprawowanej nad osobą izolowaną, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów. Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, która weszła w życie 18 listopada.

W stosunku do tych pacjentów wymagana jest co najmniej:

  1. wizyta pielęgniarska nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. W ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków. Wizyta musi być bezpośrednia, wyłączono możliwość przeprowadzenia jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby. Dopuszcza się̨ wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 
  3. zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  4. zapewnienie wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.

W odniesieniu do osób izolowanych, dla których ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest równa lub wyższa niż 80 punktów, obowiązuje dotychczasowy standard opieki medycznej, tj.:

  1. wizyta pielęgniarska nie rzadziej niż raz na dobę, przy czym dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  2. porada lekarska w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium. Dopuszcza się̨ wykonanie porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

Niezależnie od oceny skalą Bartehel, każdej osobie izolowane należy zapewnić pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie oraz transport lub transport sanitarny w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia. 

wiper-pixel