Karta ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany

Dodano: 3 sierpnia 2016
Karta ubezpieczenia zdrowotnego, zmiany

Ministerstwo Zdrowia powróciło do idei kart ubezpieczenia zdrowotnego i rozpoczęło prace analityczne. Niektóre informacje budzą jednak niepokój. Dotyczy to przede wszystkim włączenia funkcjonalności KUZ do kart płatniczych emitowanych przez banki. Jakie korzyści i jakie zagrożenia wynikają z podjęcia tej inicjatywy?

Pierwsze próby wprowadzenia rozwiązań teleinformatycznych, które pozwoliły na weryfikację statusu ubezpieczeniowego pacjenta oraz autoryzację zrealizowanych świadczeń podjęto już w 2001 roku w województwie śląskim. Uruchomiono tam elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Funkcjonalność karty o zasięgu lokalnym obejmuje: 1) Weryfikację w systemie śląskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) statusu ubezpieczeniowego użytkownika karty. 2) Autoryzację wykonanych świadczeń w ramach realizacji kontraktu ze śląskim oddziałem wojewódzkim NFZ. Ponadto przy użyciu karty lekarze drukują recepty, a placówki gromadzą dane (na potrzeby NFZ), które dotyczą wystawianych recept. Taki system pozwala na łatwiejszą identyfikację nieprawidłowości i wyłudzeń.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.