Rozporządzenia do tzw. ustawy transgranicznej

Dodano: 19 grudnia 2014
Rozporządzenia do tzw. ustawy transgranicznej

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju weszły w życie 15 listopada.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej objęte wykazem, ze względu na ich specyfikę, powinny podlegać finansowaniu ze środków publicznych na zasadach zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej jedynie wtedy, gdy nie mogą one zostać udzielone w kraju, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania pacjenta.

Pozostało jeszcze 64 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.