Jakie masz obowiązki jako pracodawca pod kątem RODO – checklista

Lista kontrolna, która pomoże Ci zweryfikować, czy stosujesz wszystkie zalecenia wynikające z RODO, dotyczące m.in. wykorzystania wizerunku pracowników, monitoringu, czy zasad używania poczty elektronicznej.

Słowa kluczowe:
monitoringpracodawcaRODO