7d4cddfd89cb5fd758190e37b3257ed481730e37-xlarge

Jak rozwijać kompetencje informatyczne lekarzy

Leczenie to dzisiaj ciąg wielu czynności nie tylko lekarskich, lecz także administracyjnych wspieranych przez systemy informatyczne wykorzystywane w szpitalach i przychodniach. Poznaj inicjatywę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki której lekarze będą mogli rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie.

da3693be4b65b28709a96e70bbe96feea4f90ef1-xlarge

Jakie leki i badania może zlecić pielęgniarka

Nowe rozporządzenie w sprawie leków ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań, na które wystawić skierowanie, umacnia pozycję tej grupy zawodowej. Sprawdź, w jaki sposób poszerzono kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych, włączając je w szerszym niż dotychczas zakresie w proces terapeutyczny pacjenta.

1550f76491fd4d0fbdf986dc553ca51e9fc19d76-xlarge

Czy lekarz może występować w reklamie

Lekarze często otrzymują atrakcyjne propozycje wzięcia udziału w reklamie. Reklamy mogą dotyczyć wyrobów medycznych, produktów leczniczych lub suplementów diety. Reklamą zainteresowane są także placówki medyczne, które promując swą działalność, chcą wykorzystać wizerunek zatrudnionych tam specjalistów. Sprawdź, jakie masz możliwości.

baf8851bd18267b2148dc451b3e242b45d122f00-xlarge

Harmonogramy dyżurów – poznaj planowane zmiany

Problemy kadrowe w ochronie zdrowia zainicjowały prace nad zmianami dwóch rozporządzeń, a ściślej rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Sprawdź, jaki jest cel planowanych zmian.

a0d2473a1866b370625817d248ae8b60f8b14126-xlarge

Sprawdź, kto może podpisać klauzulę opt-out

Pracownicy, którzy wykonują zawód medyczny mogą po wyrażeniu zgody (tzw. klauzula opt-out) świadczyć pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień. Mogą również cofnąć taką zgodę w każdej chwili. Dowiedz się, jakich zasad w tej kwestii musi przestrzegać kierownik placówki medycznej.

ad184b0489305b06478e9ad51d1ad69440c78f5b-xlarge

Nowe kwalifikacje lekarzy POZ – co się zmienia

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest pierwszą próbą kompleksowej regulacji zagadnień związanych z udzielaniem tego rodzaju świadczeń i dotyczy również personelu medycznego. Sprawdź, co się zmienia w zakresie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i do tworzenia listy aktywnej oraz wystawiania recept w programie 75+.

81f8741a7a2ef9eaef01cdc9dd0cf7f832d30ba5-xlarge

Kiedy możesz rozwiązać umowę bez wypowiedzenia

W większości przypadków rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia stosowane jest przez pracodawców. Jednak pracownik placówki w szczególnych przypadkach również ma prawo do rozwiązania umowy ze swoim pracodawcą w natychmiastowym trybie. Dowiedz się, w jakich sytuacjach może się tak zdarzyć.

ec8b887e1fdd82835468dbde71bed0e4e5d24e57-xlarge

Identyfikatory – czy naruszają ochronę danych

W ocenie niektórych pracowników medycznych pracodawca, nakładając na nich obowiązek noszenia identyfikatorów, narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Czy mają rację? Czy noszenie identyfikatora to tylko przyjęty zwyczaj, który nie chroni danych osobowych pracowników?

d432361752abf87121de6d122581a3c8f48156ba-xlarge

Co wpisać do umów szkoleniowych z personelem medycznym

Jeśli chcesz zatrudniać wartościowych specjalistów, pozwól im się dokształcać. Jednak powinieneś się zabezpieczyć przed utratą środków zainwestowanych w kształcenie podwładnego na wypadek, gdyby ten zechciał wykorzystać je w innym miejscu zatrudnienia. Jak to zrobić?

c57b1b438aee3c7b3a92919e3174fd7f8ac9c263-xlarge

Kto może podpisać klauzulę opt-out

Pracownicy, którzy wykonują zawód medyczny mogą po wyrażeniu zgody (tzw. klauzula opt-out) świadczyć pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień. Mogą również cofnąć taką zgodę w każdej chwili. Dowiedz się, jakich zasad w tej kwestii musi przestrzegać kierownik placówki medycznej.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 07.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Gdańsk Wrzeszcz 09.maja.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »