Kierowanie ludźmi jest wyzwaniem dla menedżera placówki medycznej, a zgrany personel to największy kapitał. Zwłaszcza zespół dobrych lekarzy. Sprawdź, jak stale inwestować w rozwój zasobów ludzkich, aby osiągać korzyści.

Zatrudnianie w placówce medycznej

Kogo można zatrudnić w podmiocie leczniczym

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zmiany na rynku pracy dotknęły również sektor zawodów medycznych. Efektem tego są planowane zmiany w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Sprawdź, co się zmieni.

Delegowanie pracownika na inne stanowisko

Kiedy delegować pracownika na inne stanowisko

Zazwyczaj pracownicy zatrudnieni w placówkach medycznych wykonują pracę zgodną z angażem – taką, na którą aplikowali, podejmując zatrudnienie lub na stanowisku pracy, na które z czasem awansowali. Wyjątkiem jest czasowe powierzenie innej pracy podyktowane potrzebami pracodawcy. Poznaj zasady delegowania pracowników do pracy na innych stanowiskach.

Lekarz na kontrakcie

Co zyskasz, zatrudniając lekarzy na kontraktach

Podstawową cechą kontraktu medycznego jest to, że lekarz wykonujący czynności na podstawie takiej umowy, nie jest podporządkowany jako pracownik w ramach umowy o pracę. Kontrakt ma jednak swoje plusy i minusy zarówno z punktu widzenia lekarza świadczącego usługi na kontrakcie, jak i zarządzających placówką medyczną. Sprawdź, jakie.

Akta osobowe

Jak prowadzić akta osobowe lekarzy

Placówka medyczna występująca w roli pracodawcy ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika akta osobowe. Od początku tego roku nastąpiły zmiany w obszarze elektronizacji dokumentacji pracowniczej i skrócenia okresu jej przechowywania. Sprawdź, jakie masz obecnie obowiązki.

Dyrektor przychodni

Czy można zatrudnić p.o. kierownika podmiotu

Osoba kierująca podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą musi mieć określone kwalifikacje i być zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Czy, biorąc pod uwagę określone procedury zatrudniania, istnieje możliwość zatrudnienia na zasadzie powołania dyrektora pełniącego obowiązki?

lekarz i pielęgniarka w archiwum

Porady pielęgniarskie odciążą lekarzy

Skrócenie kolejek oczekujących pacjentów to główny cel wprowadzenia porady pielęgniarskiej, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia. Wiele pielęgniarek obawia się jednak wzięcia na siebie większej odpowiedzialności i poszerzenia zakresu kompetencji, powołując się na wzrost roszczeniowości pacjentów. Poznaj szczegóły.

Personel medyczny

Przejęcie personelu – kiedy będzie nieuczciwe

Przejęcie personelu konkurencyjnej placówki medycznej może być uznane za działanie nieuczciwe, gdy nastąpiło w celu uzyskania wyrządzenia szkody temu przedsiębiorcy. Co ważne – dotyczy to całego personelu, niezależnie od formy zatrudnienia. Sprawdź, kiedy przejmowanie pracowników konkurencyjnych podmiotów leczniczych nie jest dopuszczalne.

Dyżur medyczny

Czy dyżur medyczny może być krótszy

Regulamin pracy w placówce określa, że dyżury medyków mają trwać 24 godziny. Czy niektórym pracownikom można skrócić dyżur w weekendy?

Lekarze i pielęgniarki

Jak spełnić normy zatrudnienia pielęgniarek

Od początku tego roku obowiązują nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zarządzający, żeby - przy braku kadry pielęgniarskiej – wywiązać się z tego obowiązku, zdecydowali się zmniejszyć liczbę łóżek, zwiększając tym samym wskaźnik ich obłożenia. Sprawdź, jak tę kwestię rozwiązał dyrektor SPZOZ w Wieluniu.

ochrona pracownikow medycznych

Służby medyczne otrzymały większą ochronę

Rośnie liczba agresywnych zachowań wobec osób, które na co dzień ratują i chronią zdrowie ludzkie. Problem ograniczonych możliwości zapewnienia zespołowi bezpieczeństwa dostrzegł Prokurator Generalny, który wydał stosowne wytyczne. Sprawdź, co określają.

Spis treści Czytaj e-wydanie