3869a33d5b9b113daff608bb67d0ca8df85dc9cd-xlarge

Czy można zwolnić lekarzy i tylko części zespołu zaproponować kontrakty

Dyrekcja szpitala podczas restrukturyzacji zdecydowała, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, rozwiąże z lekarzami umowy o pracę, a lekarzy - byłych pracowników zaprosi do współpracy w ramach nowopodpisanych kontraktów medycznych. Sprawdź, czy było to słuszne postępowanie.

a0d2473a1866b370625817d248ae8b60f8b14126-xlarge

Asystent medyczny - jak mógłby odciążyć lekarzy

Resort zdrowia zamierza wprowadzić pomocnicze zawody medyczne, które odciążyłyby lekarzy. Pozwoliłyby też lepiej wykorzystać ich wiedzę i umiejętności. Jedną z propozycji jest wystawianie e-zwolnień przez asystentów medycznych od 1 października 2018 r. W jakim kierunku powinny pójść prace zmierzające do efektywnego wykorzystania czasu pracy lekarzy?

fd94f7948ba3fd54f7ea3ca4a405fa44bf6059e2-xlarge

Jak skutecznie motywować pracowników

Kiedy pacjent zgłasza się do kliniki, uruchamia się procedura i zestaw działań mających na celu usunięcie choroby. To tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym sukcesem jest zdiagnozowanie przyczyny problemu i rozwiązanie go w zarodku. Nie inaczej jest, gdy choroba toczy się w samym środku placówki medycznej. Poznaj korzyści z zarządzania przez motywację, co usprawni budowanie zespołu.

4963c48aac0bbbb831c05fc72e7c4104f306d704-xlarge

Czy po odwołaniu wyrok może być surowszy

Obrońca obwinionego lekarza odwołał się od wyroku sądu lekarskiego. Czy w takiej sytuacji Naczelny Sąd Lekarski może wydać surowsze orzeczenie niż to, które zapadło w sądzie okręgowym? Czy może go poszerzyć o środki karne, w tym publikację wyroku w biuletynie lekarskim?

049c36c1e02d54f66f734b64137a1539220635cc-xlarge

Jak zminimalizować ryzyko zranienia w placówkach

Realizacja świadczeń zdrowotnych wiąże się z ryzykiem zranienia. Dlatego musisz zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i przestrzegać zasad wynikających z przepisów bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Sprawdź, co jest najważniejsze.

Leczenie bez uprawnień zawodowych to przestępstwo

Leczenie bez uprawnień zawodowych to przestępstwo

„Primum non nocere...” to jedna z najważniejszych zasad etycznych w medycynie. Treść Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz wstępu do niego, czyli Przyrzeczenia Lekarskiego, tak naprawdę sprowadza nas do tej naczelnej zasady, którą można przetłumaczyć jako „po pierwsze nie szkodzić”. Powinna ona przyświecać każdemu lekarzowi przez cały okres jego działalności.

b4e6656393f0ee1d2ef92976fa7added8f26ac71-xlarge(1)

Kiedy możesz stosować rozmowy dyscyplinujące

Zapewnienie właściwego funkcjonowania placówki medycznej jest kluczowe dla właściwego wypełniania jej zadań. Dobra organizacja to jedno, a postępowanie personelu to drugie. Oba elementy muszą współgrać. Uchybienia leżące po stronie pracowników mogą być regulowane za pomocą stosowania kar. Czasem jednak lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem może okazać się rozmowa dyscyplinująca. Sprawdź, jak się do niej przygotować i kiedy ją stosować.

c05a899535e8cbc72e7b35e4fea1c7ff0a020312-xlarge

Kogo wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy. Czy w przychodni może wyznaczyć do tego pielęgniarki i lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? Czy te osoby muszą obowiązkowo przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej?

9949ff930120f04ece013159e5d3d5a2a2b6f75c-xlarge

Kiedy pielęgniarka może zlecić badania

W jednej z placówek medycznych lekarze proszą pielęgniarki o drukowanie skierowań na badania diagnostyczne, mimo że są stale dostępni podczas dyżuru. Jak zatem te kwestie wyglądają w kontekście formalno-prawnym oraz w świetle nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania skierowań przez pielęgniarki i położne ?

ff3236a883a42c67aa578bb8ed62773a2629a2d1-xlarge

Jak zatrudnić pielęgniarki spoza Unii Europejskiej

Braki kadrowe w podmiotach leczniczych wymuszają poszukiwanie personelu pielęgniarskiego poza granicami Polski. Czynniki ekonomiczne, a zwłaszcza możliwe do zaoferowania warunki finansowe, wpływają na fakt, że kierunkiem poszukiwań są najczęściej kraje nienależące do Unii Europejskiej. Sprawdź, jak skutecznie możesz korzystać z takiej możliwości?

Spis treści Czytaj e-wydanie